Vị trí tình dục có thể xác định giới tính của em bé?

Nghĩ rằng làm tình đứng lên sẽ cho bạn một cậu bé? Nghĩ lại. Tác giả Holly Robinson từ bé trai hay bé gái người Mỹ: Cách di truyền xác định giới tính của con bạn Q. Vợ tôi và tôi đang cố gắng sinh con gái, vì chúng tôi đã có con trai. Có bất kỳ vị trí làm tình đặc biệt nào có thể làm tăng cơ hội của chúng tôi?